۰۲۱ - ۵۶۲۷۵۷۲۰ info@rayanlabel.com

در راستای ارتقا سطح علمی و فنی کارکنان شرکت در خصوص انواع تولیدات کاغذی و فیلمی چسب‌دار و آشنا شدن آنها با مشخصه‌های فنی و ظاهری و موارد استفاده انواع لیبل پشت چسب‌دار، این کلاس آموزشی توسط نمایندگان شرکت UPM در محلشرکت رایان لیبل برگزار شد.
تولید انواع لیبل های امنیتی و خاص، دارویی و مواد اولیه آن نیز مورد بحث قرار گرفت.