۰۲۱ - ۵۶۲۷۵۷۲۰ info@rayanlabel.com

مدیریت کیفیت

ضمانت صحت تولید

عملکردی مطابق با استانداردهای جهانی

شرکت رایان لیبل پذیرش سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 را یک تصمیم استراتژیک برای مجموعه می داند که به بهبود عملکرد کلی آن کمک می نماید و جزئی جدایی ناپذیر از طرح های توسعه پایدار را تشکیل می دهد. این شرکت فواید بالقوه استقرار این سیستم را در ارائه مداوم محصولات و خدمات جهت برآورده سازی الزامات مشتریان و الزامات قانونی و در نتیجه فراهم نمودن فرصت هایی برای افزایش رضایت همه ذینفعان و از آن جمله مشتریان می داند.
رایان لیبل با بهره گیری از کنترل محصول نامنطبق در تمام سطوح از کنترل اقلام ورودی تا کنترل بارگیری محصول جهت ارسال به مشتری، سیستم را به سوی خطاناپذیری سوق داده و بطور خاص در فرایند تولید، با کنترل کیفیت بر خط(IN-line) و بصورت تکمیلی کنترل کیفیت خارج خط(Off-line) در مسیر ارائه محصول بدون عیب (ZD) گام نهاده است. این شرکت همچنین با برنامه ریزی برای راه اندازی آزمایشگاه کنترل کیفیت گامی بلند در جهت افزایش سطح کیفیت لیبل در کشور برداشته و سطح انتظارات مشتریان را ارتقاء داده است.